Voorbeeldbrief Engelse brief

voorbeeld Engelse brief

Met deze voorbeeldbrief schrijft u met gemak een Engelse zakelijke brief. Het opstellen van een brief in het Engels kan voor mensen voor wie de Engelse taal niet hun moedertaal is een hele uitdaging zijn. Dit Engelse brief voorbeeld helpt u met het opstellen van de volledige brief of e-mail en geeft tips met Engelse voorbeeldzinnen voor aanhef en afsluiting van uw Engelse brief.

De verschillende voorbeeldzinnen in het Engels stellen u in staat om eenvoudig een goede Engelse zakelijke brief te schrijven, die grammaticaal correct en formeel van aard is. Zeker als u een belangrijke Engelse zakelijke brief schrijft, is het van groot belang dat het gebruikte taalgebruik passend is voor de situatie. Met deze Engelse voorbeeldbrief schrijft u een nette zakelijke brief, die een deskundige en betrouwbare indruk bij de Engelstalige ontvanger zal achterlaten.

Een succesvolle Engelse brief schrijven

Net zoals in het Nederlands, heeft een Engelse (zakelijke) brief een aantal standaard onderdelen. Veel zaken komen overeen, maar er zijn een aantal verschillen waar u zeker rekening mee dient te houden. De volgorde van zaken in een Engelse brief zijn namelijk afwijkend dan in Nederlandse brieven gebruikelijk is. Indien u hieronder klikt op een specifiek onderdeel, krijgt u daar aanvullende informatie over.

De opbouw van een Engelse brief bestaat uit:

 1. Afzender (uw adres)
 2. Datum
 3. Naam en adres van de ontvanger
 4. Aanhef
 5. Het onderwerp
 6. Inleiding Engelse brief
 7. Inhoud
 8. Afsluiting Engelse brief
 9. Ondertekening

Download gratis voorbeeldbrief zakelijke Engelse brief

Liever een duidelijke voorbeeldbrief Engelse brief downloaden?Download voorbeeld Engelse brief in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld zakelijke Engelse brief

Stationsplein 12
1234 AB Leiden
The Netherlands
November 16, 2017
Mr John Smith
ABC Company
854 Baker Street
London MU2
UNITED KINGDOM
Dear Mr Smith
Meeting
Thank you for your letter regarding the … [Gebruik een Engelse voorbeeldzin of uw eigen inleiding]
[Inhoud van uw brief in het Engels]

If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact us [Gebruik een Engelse afsluiting of uw eigen afsluiting].

Sincerely Yours

[Uw handtekening (belangrijk!)]

[Uw naam, met Ms of Miss ervoor als u een vrouw bent]
[Uw functie (optioneel)]

Let op: In een zakelijke brief in het Engels is het adres in de brief gelijk aan het adres dat op de envelop dient te staan

Opbouw van een Engelse zakelijke brief stap voor stap

Het opstellen van een Engelse brief kan een hele uitdaging zijn. Daarom leggen we alles stap voor stap uit. Op deze manier ziet u duidelijk de verschillen, maar ook overeenkomsten met een Nederlandse brief. Wanneer u rekening houdt met de plaats en kleine afwijkingen in schrijfwijzen van adressen, het onderwerp en de datum, dan bent u al goed op weg! Bekijk of download ook het voorbeeld van de Engelse brief hierboven en pas hem naar believen aan. Veel succes!

1. Afzender in een Engelse brief

In een Engelse zakelijke brief is het gebruikelijk om uw eigen adres als eerste helemaal rechts bovenaan te vermelden. Links bovenin mag ook. Het komt ook voor dat de bedrijfsnaam en het logo gecentreerd in het midden geplaatst worden. In een Engelstalige brief is het niet gebruikelijk om uw eigen naam bovenaan bij uw adresgegevens te vermelden. Laat deze dus weg en schrijf alleen uw adresgegevens. Uw naam volgt pas bij de afsluiting en ondertekening van uw Engelse brief. Direct onder uw adresgegevens mag u wel optioneel uw website en telefoonnummer vermelden.

2. Datum

Onder uw adres en eventuele contactgegevens volgt dan eerst de datum en pas daarna het adres van de geadresseerde. Hier gebruikt u ook de bedrijfsnaam, of indien u de naam van de ontvanger kent, de naam met de juiste titel (zie aanhef Engelse brief hieronder).

De datum in een Engelse brief voorbeelden
Als u alle adresgegevens van zowel u als de ontvanger hebt neergezet, volgt de datum. In tegenstelling tot in Nederlandse zakelijke brieven, is het in een Engelstalige zakelijke brief niet gebruikelijk om de plaatsnaam specifiek te vermelden.

Voorbeeld datumnotatie in Engelse brief: 16 November, 2017
Voorbeeld datumnotatie in Amerikaanse brief: November 16, 2017

Alleen de datum is dus voldoende, maar let goed op het verschil tussen het Amerikaanse datumformaat en het Britse/Engelse datumformaat. Als uw brief naar een Amerikaanse ontvanger gaat, dan schrijft u eerst de maand, vervolgens de dag en dan achter een komma het jaartal. Schrijft u een brief naar Groot-Brittannië of een ander deel van de wereld? Dan schrijft u de datum in het formaat DAG, MAAND, JAAR.

De naam van de maand dient in een Engelse brief altijd voluit geschreven te worden en met een hoofdletter. Zo voorkomt u misverstanden. Het is niet gebruikelijk om achter het getal de twee letters zoals in ‘4th’ of ‘2nd’ te schrijven.

3. Naam en adres van de ontvanger

Als uw ontvanger zich in Groot-Brittannië of Amerika bevindt, dan wordt het adres afwijkend geschreven. Het huisnummer komt altijd voor de straatnaam en straatnamen worden niet afgekort. Elk woord in een straatnaam wordt met een hoofdletter geschreven, zoals ‘Street’ of ‘Lane’. Een postbus heet in het Engels ‘P.O. box’ De plaatsnaam wordt daarna gevolgd door de postcode en het land.

Voorbeeld Engels adres met naam:
Mr John Smith
ABC Company
854 Baker Street
London MU2
UNITED KINGDOM

4. Aanhef Engelse brief zakelijk

Bij de aanhef van een Engelse brief heeft u een aantal mogelijkheden. Het is belangrijk dat u de geadresseerde met de juiste titel aanspreekt. ‘Mrs.’ wordt gebruikt voor getrouwde vrouwen en ‘Miss.’ voor ongehuwde vrouwen. Weet u het niet zeker? Gebruik dan ‘Ms.’. De aanhef in een Engelse brief is bijna altijd ‘Dear ….,’. Weet u de naam van de geadresseerde? Schrijf zijn of haar naam en het geslacht dan altijd in de aanhef, bijvoorbeeld ‘Dear Mr. Smith’.
Weet u de naam en het geslacht van de ontvanger niet, schrijf dan ‘Dear Sir/Madam’. Mogelijke aanspreekvormen in een Engelse brief zijn: Mr., Dr., Mrs., Miss., Ms. Als u een Brits Engelse brief schrijft, laat de punten achter de titel dan weg.

Voorbeeld aanhef in een Engelse brief: Dear Mr Smith of Dear Sir/Madam
Voorbeeld aanhef in een Amerikaanse brief: Dear Mr. Smith of Dear Sir/Madam

Let op: in een Brits Engelse brief worden de afkortingen Mr/Mrs/Ms en dergelijke zonder punt geschreven.

5. Onderwerp in een Engelse brief

Indien u een onderwerp van de brief wilt toevoegen (de ‘betreft’-regel, dan is het in een Engelse zakelijke brief gebruikelijk om deze pas ná de aanhef te vermelden (Brits Engels). Schrijft u een Amerikaans Engelse brief, dan mag het onderwerp eventueel wel boven de aanhef geschreven worden. Ook hoeft u niet specifiek het Engelse woord voor betreft (subject) te vermelden. De woorden van het onderwerp kunnen wel onderstreept worden. Als u dit doet, zet dan geen punt achter deze woorden.

Voorbeeld subject (betreft) in een Engelse brief: Meeting

6. Inleiding Engelse brief schrijven

In de inleiding van uw Engelse brief wordt vaak duidelijk wat het doel van uw brief is en de aanleiding van uw schrijven is. Omdat dit erg persoonlijk en afhankelijk van uw situatie is, vindt u hieronder een aantal voorbeeldzinnen om een Engelse brief in te leiden. Kies de zin die het meeste op uw situatie van toepassing is. Het is overigens gebruikelijk en netjes om de brief niet te beginnen met ‘I’.

Voorbeeldzinnen opening Engelstalige brief:

 • Thank you for your letter regarding the …,
 • Thank you for your letter of 16 November, 2017
 • Following our telephone conversation, …
 • In response to …, I am writing you …
 • We are interested in … and would like to know …
 • Please find enclosed …
 • With reference to your letter of 16 November, 2017 …
 • In reply to your letter of…,

7. Inhoud Engelse brief en taalgebruik

Houd het taalgebruik in een Engelse brief formeel, dit wordt gewaardeerd indien u schrijft naar een Engelse of Amerikaanse ontvanger. Blijf correct en houd liever een wat meer conservatieve dan vrije schrijfstijl aan. Voorkom lange zinnen door eerder een punt dan een komma te gebruiken, blijf kort en bondig.

Vermijd in een Engelse brief het gebruik van afkortende komma’s. Can’t wordt cannot en don’t wordt do not

8. Afsluiting Engelse brief

In de afsluitende alinea gebruikt u een afsluitende zin, waarin u uw belangrijkste punt herhaalt en tegelijkertijd aangeeft wat u van de ontvanger verwacht.

Voorbeeldzinnen afsluiting Engelse brief:

  • If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact us
  • Please do not hesitate to contact us if you require any further information.
  • We are looking forward to …
  • Please feel free to contact …
  • Once again, thank you for your attention and your valuable time
  • Once again, We are terribly sorry for …
  • Once again, we apologise for any inconvenience

9. Ondertekening van een Engelse brief

Voor de ondertekening van een Engelse zakelijke of formele brief bestaan enkele eenvoudige regels. U schrijft ‘Yours sincerely’, of ‘Sincerely’ als u de naam van de ontvanger weet. Kent u de naam van de ontvanger niet? Schrijf dan ‘Yours faithfully’.

Dan volgt uw handtekening, net zoals in Nederlandse brieven gebruikelijk is. Daaronder uw volledige voor- en achternaam naam (gebruik dus geen initialen) met eventueel op een nieuwe regel daaronder uw functie.

Alleen vrouwen schrijven hun titel Ms. of Miss voor hun naam, anders gaat men er vanuit dat de schrijver een man is. Deze hoeven niet apart hun titel Mr. te vermelden.