Voorbeeldbrief aanmaning

Voorbeeld van een aanmaning. Een aanmaning is de laatste waarschuwing en betalingsverzoek voordat u een incassoprocedure start.

Voorbeeld aanmaning

Als openstaande facturen niet worden betaald, is het noodzakelijk om een aanmaning te versturen. Een voorbeeldbrief van een aanmaning maakt dit gemakkelijk. Hieronder staat een aanmaning voorbeeld, die te gebruiken is voor zowel zakelijke als particuliere doeleinden.

In een aanmaning stelt u de debiteur op de hoogte van het feit dat er nog een of meerdere openstaande facturen zijn. Ook geeft u aan binnen welke termijn er nog aan de betalingsverplichting kan worden voldaan en wat de gevolgen zullen zijn als ook na de aanmaning betaling uitblijft.

In een aanmaning meldt u:

  • Welk bedrag/bedragen nog openstaan
  • Welke producten en/of diensten daarvoor geleverd zijn
  • De tijd die de wanbetaler van u krijgt om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Stel altijd wel een datum die redelijk en haalbaar is.

Aanmaning aangetekend versturen?

Het aangetekend versturen van een aanmaning is niet gebruikelijk. Uiteraard kunt u hier wel voor kiezen als het gaat om een aanzienlijk bedrag, of als de debiteur moeilijk bereikbaar is en u wilt dat deze ook kennis neemt van de juridische gevolgen bij uitblijven van betaling van de openstaande factuur. Bij aangetekend versturen van een aanmaning heeft u meteen bewijs dat de brief aangekomen is.

Download gratis voorbeeldbrief aanmaning

Liever de voorbeeldbrief aanmaning downloaden?Download de voorbeeldbrief aanmaning in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld aanmaning

[Uw naam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode] [Woonplaats]

[Naam schuldenaar/bedrijf]
[Ter attentie van:][Naam]
[Adres]
[Postcode/Postbus][Plaats]

Betreft: Aanmaning

[Plaats], [Datum]

Geachte heer, mevrouw [Naam]

Uit onze administratie is gebleken dat de hieronder vermelde facturen nog niet door u zijn voldaan. De betalingstermijn is inmiddels overschreden.

[Vermeld facturen en bedragen]

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van [ €….] binnen [Aantal] dagen na dagtekening van deze aanmaning over te maken op rekeningnummer [Uw rekeningnummer].

Indien wij het openstaande bedrag niet binnen [Aantal] dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering over een een incassobureau, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening zullen komen.

Is uw betaling reeds overgemaakt? Dan kunt u deze brief als niet verzonden
beschouwen.

Met vriendelijke groet,
[Uw handtekening]

[Uw naam]

 

 

Een aanmaning is de laatste waarschuwing voordat u een incassoprocedure start

Als reactie op uw aanmaning uitblijft

Hoort u niets na het verzenden van uw aanmaning? Controleer dan of uw aanmaning daadwerkelijk is aangekomen en neem indien mogelijk telefonisch contact op met de debiteur. Als er nog steeds niet betaald wordt, schakel dan een incassobureau in, dat voor u de factuur alsnog kan innen.