Voorbeeldbrief ontslag nemen zonder reden

Voorbeeldbrief ontslag nemen zonder opgaaf van reden. Schrijf een nette en correcte opzegbrief aan uw werkgever. Download het voorbeeld ontslagbrief.

Voorbeeldbrief ontslag nemen zonder reden

U heeft een nieuwe baan gevonden, of heeft bijvoorbeeld genoeg gespaard om een tijdje niet te werken. Misschien heeft u wel een conflict met uw werkgever en wilt u uw baan opzeggen. Bij conflicten is het goed om uw opzegbrief zakelijk te houden. Vermijd negatieve uitlatingen over uw werkgever, maar schrijf een correcte nette ontslagbrief, eventueel zonder opgaaf van reden.

Wanneer u uw baan zelf wilt opzeggen, is het noodzakelijk om een ontslagbrief aan uw werkgever te schrijven. Als een conflict of langere ontevredenheid over uw werk daarvan de oorzaak is, is het aan te raden om deze oorzaken toch niet in uw ontslagbrief te verwerken. Beter is het om de zaak te laten voor wat het is en uw brief waarin u uw werk opzegt zakelijk te houden.

Voorbeeldbrief ontslag

Met de onderstaande voorbeeldbrief die u aan uw werkgever stuurt en overhandigt, neemt u op een nette manier afscheid van uw werkgever.

Download gratis voorbeeldbrief ontslag nemen zonder opgaaf van reden

Liever de voorbeeldbrief ontslag nemen zonder reden downloaden?


Download de voorbeeldbrief ontslag nemen zonder reden in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief ontslag nemen zonder opgaaf van reden

[Uw naam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode] [Woonplaats]
[Naam van uw werkgever]
[Straatnaam en huisnummer of postbus]
[Postcode] [Plaats]
[Plaats], [Datum]

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer/mevrouw [Of vul hier naam van personeelsfunctionaris in],

Met deze brief deel ik u mee dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [Naam bedrijf] wil beëindigen. Ik zeg mijn dienstverband op per de eerst mogelijke datum, waarbij ik de contractuele opzegtermijn van [Aantal] maanden in acht neem. Dit betekent dat ik per [Datum] uit dienst zal treden.

Uiteraard zal ik mij ervoor inspannen om alle lopende zaken voor mijn vertrek goed af te handelen en mijn taken over te dragen. [Als u altijd een goede samenwerking en prettige collega’s had, kunt u daarover hier iets vermelden]. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking en wens [Bedrijfsnaam] veel succes in de toekomst.

Graag ontvang ik binnen twee weken een bevestiging van ontvangst van deze brief met daarin verdere specificaties over de beëindiging, zoals de datum, uitbetaling van vakantiedagen enzovoort.

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening]
[Uw naam]

[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van uw ontslagbrief te maken en te bewaren.

Ook als u geen reden van ontslag opgeeft in uw brief, blijft u altijd netjes naar uw werkgever.

Na het indienen van uw ontslagbrief ontvangt u van personeelszaken een bevestiging.

Opzegtermijn bij baan opzeggen zonder reden

De opzegtermijn van uw baan zal meestal een maand zijn. Sommige bedrijven wijken hiervan af en rekenen twee maanden opzegtermijn bij beëindigen van het arbeidscontract. De opzegtermijn staat vermeld op uw arbeidsovereenkomst en/of in de CAO. Wilt u liever ontslag nemen en wel een reden geven? Gebruik dan de voorbeeldbrief ontslag nemen met reden.