Voorbeeldbrief ontslag nemen met reden

Voorbeeldbrief ontslag nemen met opgaaf van reden. Schrijf een nette en correcte opzegbrief aan uw werkgever. Download het voorbeeld ontslagbrief.

Voorbeeldbrief ontslag nemen met reden

U heeft een nieuwe baan gevonden, of heeft bijvoorbeeld genoeg gespaard om een tijdje niet te werken. Misschien heeft u wel een conflict met uw werkgever en wilt u uw baan opzeggen. In de meeste gevallen heeft u het naar uw zin gehad en tijdens uw carrière veel nieuwe dingen geleerd. Het is belangrijk om vooraf aan te geven dat u ontslag gaat nemen.

Op een nette manier ontslag nemen doet u door een goede ontslagbrief aan de hand van onderstaande voorbeeldbrief ontslag nemen op te stellen en vervolgens uw ontslag in een persoonlijk gesprek met uw leidinggevende aan te kondigen. Tijdens dit gesprek overhandigt u de ontslagbrief aan uw baas. Houd wel altijd rekening met de opzegtermijn, die u op uw arbeidscontract of in een eventuele CAO vindt. Mogelijk kunt u aanspraak maken op resterende vrije dagen om alsnog binnen de opzegtermijn te vertrekken. Uw leidinggevende zal begrijpen dat u wellicht minder motivatie voelt nadat u uw ontslag heeft aangekondigd.

Vrijwillig ontslag nemen, waaraan denken?

In een ontslagbrief zegt u de arbeidsovereenkomst met uw werkgever formeel op. In de brief staat onder meer dat u ontslag neemt. Schroom daarin niet om te vermelden dat u een leuke en leerzame tijd heeft gehad en dankbaar bent. Ook vermeldt u in de ontslagbrief op welke manier u de lopende projecten nog zult afronden of overdragen en dat u bereikbaar bent voor eventuele vragen.

Na uw dienstverband krijgt u een getuigschrift, waarin uw functie en de bijbehorende werkzaamheden omschreven staan. Eveneens kan de reden waarom de arbeidsovereenkomst beëindigd is erin vermeld worden.

Download gratis voorbeeldbrief ontslag nemen met reden

Liever de voorbeeldbrief ontslag nemen met reden downloaden?


Download de voorbeeldbrief ontslag nemen met reden in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief ontslag nemen met reden

[Uw naam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode] [Woonplaats]
[Plaats], [Datum]

[Naam van uw werkgever]
[Straatnaam en huisnummer of postbus]
[Postcode] [Plaats]

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer/mevrouw [Of vul hier naam van personeelsfunctionaris in],

Met deze brief deel ik u mee dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [Naam bedrijf] wil beëindigen omdat ik [Vul hier de reden van uw ontslag in].

Ik zeg mijn dienstverband op per de eerst mogelijke datum, waarbij ik de contractuele opzegtermijn van [Aantal] maanden in acht neem. Dit betekent dat ik per [Datum] uit dienst zal treden.

Uiteraard zal ik mij ervoor inspannen om alle lopende zaken voor mijn vertrek goed af te handelen en mijn taken over te dragen. [Als u altijd een goede samenwerking en prettige collega’s had, kunt u daarover hier iets vermelden]. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking en wens [Bedrijfsnaam] veel succes in de toekomst.

Graag ontvang ik binnen twee weken een bevestiging van ontvangst van deze brief met daarin verdere specificaties over de beëindiging, zoals de datum, uitbetaling van vakantiedagen enzovoort.

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening]
[Uw naam]

[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van uw ontslagbrief te maken en te bewaren.

houd altijd rekening met een opzegtermijn van 1 tot 2 maanden als u uw baan opzegt.

Na het indienen van uw ontslag ontvangt u van personeelszaken een bevestiging.

Opzegtermijn bij baan opzeggen

De opzegtermijn van uw baan zal meestal een maand zijn. Sommige bedrijven wijken hiervan af en rekenen twee maanden opzegtermijn bij beëindigen van het arbeidscontract. De opzegtermijn staat vermeld op uw arbeidsovereenkomst en/of in de CAO. Wilt u liever ontslag nemen zonder reden op te geven? Gebruik dan de voorbeeldbrief ontslag nemen zonder opgaaf van reden.

Wat gebeurt er na het sturen van uw ontslagbrief?

Na het versturen of overhandigen van uw ontslagbrief draagt u in de weken daarna uw taken over. U kunt hiervoor een overdracht schrijven waarin u beschrijft hoe bepaalde zaken in zijn werk gaan. Ook maakt u afspraken over de resterende vakantiedagen. Mogelijk kunt u deze dagen opnemen tijdens de opzegtermijn, of kunt u deze dagen uit laten betalen.