Voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Maak succesvol bezwaar tegen ontslag met de voorbeeldbrief bewaar ontslag. Blijf altijd correct en netjes naar uw werkgever, zo bereikt u uw doel.

Voorbeeldbrief bezwaar ontslag

U bent tegen uw zin ontslagen. Erg vervelend, maar misschien ook wel een nieuw begin. Ook al bent u het eens met uw ontslag en is de relatie met uw werkgever bekoeld, het is altijd aan te raden om bezwaar tegen uw ontslag aan te tekenen. Dit onder meer in verband met het recht op een ww-uitkering. 

Als uw werkgever voornemens is om u te ontslaan en dit ook heeft aangegeven, is het belangrijk dit altijd aan te vechten. Wanneer u geen bezwaar tegen uw gedwongen ontslag maakt wordt u als verwijtbaar werkloos gezien en heeft u mogelijk geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ontslag aanvechten is dus belangrijk voor het behouden van het recht op WW.

Bezwaar tegen ontslag aantekenen

De eerste stap van het bezwaar tegen ontslag is een brief waarin u aangeeft het niet eens te zijn met het ontslag en dat u beschikbaar bent voor werk. Stuur deze brief aangetekend naar uw werkgever. Wanneer u het ontslagvoorstel mondeling heeft ontvangen, vraag dan om een papieren versie bij uw werkgever. Zo kunnen er geen andere opvattingen over eventueel gemaakte afspraken of uitspraken ontstaan.

Tegen alle vormen van ontslag kan bezwaar gemaakt worden. Een brief of bezwaarschrift ontslag moet aangetekend verzonden worden en in de brief moet duidelijk omschreven staan waarom u het niet met het ontslag eens bent. Vermeld ook altijd dat u bij het bedrijf wilt blijven werken. Bekijk de voorbeeldbrief ontslag en voeg uw persoonlijke informatie toe.

Download gratis voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Liever de voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag downloaden?


Download de voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

[Uw naam]
[Straat en huisnummer]
[Postcode] [Plaats]
[Naam van uw werkgever]
[Straatnaam en huisnummer / Postbus]
[Postcode] [Plaats]
[T.a.v. Personeelszaken of Naam personeelsfunctionaris]

Betreft: Bezwaar tegen mijn ontslag

[Plaats], [Datum]

Geachte heer/ mevrouw,

In navolging op ons gesprek van [Datum], waarin u mij op de hoogte stelde van mijn ontslag, teken ik hierbij bezwaar aan tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst. De reden van mijn ontslag betreft volgens u [Geef de reden].

Echter ben ik van mening dat de reden die u geeft geen gegronde reden is voor het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst. [Geef indien gewenst een toelichting]

Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk uw voornemen tot het beëindigen van mijn arbeidscontract te herzien en mij hierover schriftelijk te informeren. Uiteraard blijf ik beschikbaar om mijn werkzaamheden op ieder moment te hervatten.

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening]

[Uw naam]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van uw ontslagbrief te maken en te bewaren.

bezwaar maken tegen ontslag is belangrijk om recht te houden op een ww-uitkering. verstuur uw brief ook aangetekend.

Nadat u in verband met uw gedwongen ontslag een bezwaar tegen uw ontslag heeft ingediend bij uw werkgever, kunt u van uw werkgever een reactie verwachten.

Opzegtermijn bij gedwongen ontslag

De opzegtermijn die uw werkgever moet aanhouden bij uw ontslag, is afhankelijk van de voorwaarden die in uw arbeidscontract of de CAO vermeld staan.