Voorbeeldbrief bezwaar verkeersboete snelheid

Succesvol in bezwaar tegen een snelheidsovertreding met een voorbeeldbrief bezwaarschrift te hard gereden.

Voorbeeldbrief bezwaar boete snelheid
Voorbeeldbrief bezwaar boete snelheid

U heeft helaas een bekeuring in het verkeer gekregen omdat u te hard gereden heeft. Op zich niet vreemd, want jaarlijks ontvangen alle Nederlanders gezamenlijk ruim 10 miljoen boetes op de mat. Grote kans dat u er daar een van was. Een bezwaarschrift tegen een boete is in deze gevallen altijd zinvol.

Is de bekeuring voor de snelheid niet correct, of was u ten tijde van de constatering helemaal niet op de plaats waar de overtreding volgens de boete begaan is? Hieronder vindt u een voorbeeldbrief bezwaar bekeuring verkeersboete.

Bezwaar bekeuring verkeersboete

De inhoud van de voorbeeldbrief is bedoeld als voorbeeld bezwaar verkeersboete, die u naar eigen inzicht aan kunt passen zodat de voorbeeldbrief van toepassing is op uw persoonlijke situatie.

Vul de gegevens in de voorbeeldbrief bezwaar verkeersboete aan met uw eigen naam- en adresgegevens. De onderdelen die aangepast moeten worden, staan tussen blokhaken. Ook kunnen bepaalde situaties zoals beschreven in de voorbeeldbrief wel of niet op uw situatie van toepassing zijn. In de meeste gevallen is het bij een verkeersboete of snelheidsovertreding niet nodig om het bezwaarschrift boete aangetekend te versturen. Bewaar wel altijd een kopie van uw bezwaar tegen de verkeersboete voor uw eigen administratie.

Een bezwaar verkeersboete, zoals een snelheidsovertreding, mobiel bellen achter het stuur, door rood rijden, wordt in de meeste gevallen gestuurd door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), maar afgehandeld door een andere organisatie: het Parket CVOM.

Gaat het om een parkeerboete? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar de betreffende gemeente. Gebruik hiervoor niet de voorbeeldbrief bezwaar boete snelheid, maar de voorbeeldbrief bezwaarschrift parkeerboete.

Download gratis voorbeeldbrief bezwaar bekeuring verkeersboete snelheid

Liever de voorbeeldbrief bezwaar boete snelheidsovertreding downloaden?


Download de voorbeeldbrief bezwaar boete verkeersovertreding in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiƫren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift verkeersboete snelheid

[Uw naam]
[Uw geboortedatum en geboorteplaats]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode en woonplaats]
[Uw rekeningnummer (IBAN)]
Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking [Nummer van de beschikking]
Bijlage: kopie beschikking [Stuurt u bijlagen mee? Omschrijf uw bijlagen kort per regel]

Dagtekening: [Plaats en datum]Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik van het CJIB een beschikking met nummer [Nummer van de beschikking] ontvangen. Tegen deze beschikking maak ik middels dit bezwaarschrift bezwaar.

Volgens de beschikking heb ik op [Dag en datum overtreding] om [Tijdstip], op de [Straatnaam] in [Plaats of gemeente] [Aantal kilometer per uur] gereden. De maximum toegestane snelheid bedraagt op deze plaats [Aantal km/u].

De constatering dat ik te snel gereden heb is echter onjuist, omdat:
[Kies een of meerdere antwoorden die op uw situatie van toepassing zijn]

[reden1]
De apparatuur die mijn snelheid gemeten heeft niet deugt. [Stuur bewijs mee waar dat uit blijkt (bv. Een ijkrapport) en vermeld dit bij de bijlagen]

[reden2]
Ik op het tijdstip en de datum van de beschikking niet op de aangegeven plaats ben geweest. Bijgesloten treft u het bewijs dat ik me ten tijde van de overtreding elders bevond. [Stuur bewijsmiddelen mee en vermeld dit bij de bijlagen]

[reden 3]
Het genoemde voertuig met kenteken [Kenteken] niet van mij is. Dat blijkt uit [Stuur bewijsmiddelen mee en vermeld dit bij de bijlagen in uw bezwaarschrift]

[reden 4]
[Uw eigen reden indien niet in de bovenstaande redenen vermeld]

Ik verzoek u mij als belanghebbende te horen bij de behandeling van dit bezwaarschrift tegen bovengenoemde beschikking.

Hoogachtend,

[Uw naam]

[Uw handtekening]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van de boete waartegen u bezwaar maakt mee te sturen. Heeft u de boete al betaald aan de politie? Stuur dan een kopie van het proces verbaal van de politie mee.

stuur uw bezwaarschrift niet naar het CJIB, maar naar het CVOM, dat bezwaarschriften tegen beschikkingen van het CJIB behandelt.

Uw bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de verzenddatum van de boete sturen naar:

Parket CVOM
Unit Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Lees meer over in beroep gaan tegen een verkeersboete op de site van het CJIB.