Voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete

Succesvol in bezwaar tegen een parkeerboete of parkeerbon met het voorbeeld bezwaar parkeerboete

Voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete
Voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete

U heeft een bekeuring gekregen omdat u ergens te lang, zonder parkeergeld te betalen, of fout geparkeerd stond. Daarvoor krijgt u een zogenaamde naheffing opgelegd, bovenop het parkeergeld dat u nog verschuldigd bent. Een parkeerboete is vaak erg frustrerend en bovendien een dure aangelegenheid. Het is zonde van het geld en de hoogte van de parkeerboete staat voor het gevoel vaak niet in verhouding tot het betaalde parkeergeld.

Is de bekeuring voor de parkeerboete niet correct, of was u ten tijde van de constatering helemaal niet op de plaats waar de overtreding volgens de naheffing begaan is, had u een dringende reden waardoor u niet kon betalen of niet op tijd terug bij uw auto kon zijn? Bezwaar maken tegen een parkeerboete is dan zinvol en doet u eenvoudig met een voorbeeldbrief. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief bezwaar bekeuring parkeerboete en parkeerbon.

Bezwaar parkeerboete

Bezwaar maken tegen een parkeerbon moet meestal gebeuren binnen zes weken na de datum die op uw naheffing vermeld staat. Bij het versturen van een brief of bezwaarschrift is het belangrijk dat u goed kunt uitleggen waarom de parkeerboete volgens u onterecht is. Als u bewijsstukken kunt overleggen of getuigen heeft die uw standpunt kunnen verdedigen, schroom dan niet om deze informatie bij te sluiten.

Om een parkeerboete succesvol te weerleggen heeft u sterke argumenten nodig, of zult u deze moeten bedenken. Een uitgelopen afspraak of het feit dat u geen kleingeld op zak had of de weg kwijt was en zelfs een defecte parkeerautomaat zijn geen geldige argumenten. Mogelijk maakt u wel kans indien u geconfronteerd werd met een noodsituatie, zoals een dringend ziekenhuisbezoek of het overlijden van een naaste. Wellicht klopt de informatie op de parkeerbon niet en is deze ongeldig. In deze situaties blijft het nog steeds belangrijk om uw punten te bewijzen met bijlagen die u in uw bezwaar tegen de parkeerboete meestuurt.

Gaat het niet om een parkeerbon of parkeerboete, maar om een snelheidsovertreding? Gebruik dan de voorbeeldbrief bezwaar boete snelheid.

Download gratis voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete of parkeerbon

Liever de voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete of parkeerbon downloaden?


Download de voorbeeldbrief bezwaar parkeerboete of parkeerbon in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift parkeerboete

[Uw naam]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode en woonplaats]
[Uw telefoonnummer (optioneel)]
Gemeente [Vul Plaats/Gemeente in]
t.a.v. [Parkeerbeheer, zie adres op de naheffing]
[Adres gemeente] [Postbus gemeente]
[Postcode] [Plaats]
Betreft: bezwaar naheffing / parkeerboete [Nummer van de parkeerboete]

Bijlage: kopie naheffing [Stuurt u bijlagen mee om uw gelijk te bewijzen? Omschrijf uw bijlagen hier aanvullend en kort per regel]

Dagtekening: [Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de naheffing parkeerbelasting met aanslagnummer [Aanslagnummer invullen] voor het voertuig met kenteken [Uw kenteken]. Als bijlage is een kopie van de naheffing parkeerbelasting bijgevoegd.

Ik ben het niet met deze naheffingsaanslag eens omdat [Motiveer uw reden(en) uitgebreid. Houd er rekening mee dat alleen dringende reden(en) een gemeente kunnen overtuigen om uw parkeerboete onterecht te verklaren].

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de naheffing parkeerbelasting te vernietigen.

Uw reactie op dit bezwaar zie ik graag tegemoet.

Hoogachtend,

[Uw naam]

[Uw handtekening]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van de boete waartegen u bezwaar maakt mee te sturen.

stuur uw bezwaarschrift naar De betreffende gemeente, Niet naar de politie of het CJIB.

Uw bezwaarschrift moet u binnen de op uw naheffing vermelde datum van de boete sturen naar de gemeente waar u de parkeerboete heeft gekregen (meestal een termijn van 6 weken).

Bezwaar parkeerboete bij de rechtbank

Als uw bezwaar parkeerboete door de betreffende gemeente afgewezen wordt, heeft u de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Als u overtuigd bent van uw gelijk en zich onrechtmatig behandeld voelt, is dit een goede optie. Houd wel rekening met een relatief klein bedrag aan leges (ongeveer 40 euro).