Voorbeeldbrief bezwaar door rood rijden

voorbeeld bezwaar door rood rijden

U heeft helaas een bekeuring in het verkeer gekregen omdat u door rood licht gereden bent. In een aantal gevallen is een bezwaar tegen de bekeuring door rood licht rijden gegrond en wordt uw boete vernietigd. In welke gevallen maakt u succesvol bezwaar tegen een bekeuring voor door rood licht rijden? Download de handige voorbeeldbrief bezwaarschrift bekeuring rood licht.

Een bezwaarschrift geeft u aan waarom volgens u de bekeuring onterecht is. Wellicht was u ten tijde van het door rood licht rijden helemaal niet op de plaats waar u bekeurd bent, of moest u uitwijken voor een ambulance die met blauw licht en loeiende sirenes op u af kwam. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief bezwaarschrift bekeuring door rood rijden.

Door rood rijden bezwaarschrift bekeuring

Een bezwaarschrift versturen kan zinvol zijn. De inhoud van de voorbeeldbrief hieronder is bedoeld als voorbeeld en kunt u naar eigen inzicht aan kunt passen. Er zijn namelijk verschillende situaties mogelijk, zodat de voorbeeldbrief van toepassing is op uw persoonlijke situatie.

Vul de gegevens in de voorbeeldbrief bezwaar door rood licht rijden aan met uw eigen naam- en adresgegevens. De onderdelen die aangepast moeten worden, staan tussen blokhaken. In de meeste gevallen is het bij een verkeersboete voor een rood verkeerslicht niet nodig om het bezwaarschrift aangetekend te versturen. Bewaar wel altijd een kopie van uw bezwaar tegen de verkeersboete voor uw eigen administratie.

Een verkeersboete voor door rood licht rijden wordt in de meeste gevallen gestuurd door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), maar afgehandeld door een andere organisatie: het Parket CVOM.

Heeft u een parkeerboete gekregen? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar de betreffende gemeente. Gebruik hiervoor niet de voorbeeldbrief bezwaar rood licht, maar de voorbeeldbrief bezwaarschrift parkeerboete. Heeft u bij uw boete voor door rood rijden ook een bekeuring voor snelheid gekregen? Stuur hiervoor dan een apart bezwaarschrift voor een snelheidsovertreding.

Download gratis voorbeeldbrief bezwaar bekeuring verkeersboete snelheid

Liever de voorbeeldbrief bezwaar boete rood licht rijden downloaden?


Download de voorbeeldbrief bezwaar boete door rood rijden in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift verkeersboete door rood gereden

[Uw naam]
[Uw geboortedatum en geboorteplaats]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode en woonplaats]
[Uw rekeningnummer (IBAN)]
Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking [Nummer van de beschikking]
Bijlage: kopie beschikking [Stuurt u bijlagen mee? Omschrijf uw bijlagen kort per regel]

Dagtekening: [Plaats en datum]Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik van het CJIB een beschikking met nummer [Nummer van de beschikking] ontvangen. Tegen deze beschikking maak ik middels dit bezwaarschrift bezwaar.

Volgens de beschikking heb ik op [Dag en datum overtreding] om [Tijdstip], op de [Straatnaam] in [Plaats of gemeente] door rood licht gereden.

De constatering dat ik door rood licht gereden heb is echter onjuist, omdat:
[Kies een of meerdere antwoorden die op uw situatie van toepassing zijn]

[reden1]
De apparatuur die mijn snelheid gemeten heeft niet deugt. Ik verzoek om een ijkingsbewijs van de flitspaal. [Heeft een agent u bekeurd? Schrijf dan dat u het niet eens bent met de observatie van de agent].

[reden2]
Ik op het tijdstip en de datum van de beschikking niet op de aangegeven plaats ben geweest. Bijgesloten treft u het bewijs dat ik me ten tijde van de overtreding elders bevond. [Stuur bewijsmiddelen mee en vermeld dit bij de bijlagen]

[reden 3]
Het genoemde voertuig met kenteken [Kenteken] niet van mij is. Dat blijkt uit [Stuur bewijsmiddelen mee en vermeld dit bij de bijlagen in uw bezwaarschrift]

[reden 4]
Ik voorrang verleende aan de hulpdiensten, waardoor het noodzakelijk was door rood te rijden.

Ik verzoek u mij als belanghebbende te horen bij de behandeling van dit bezwaarschrift tegen bovengenoemde beschikking.

Hoogachtend,

[Uw naam]

[Uw handtekening]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om een kopie van de boete waartegen u bezwaar maakt mee te sturen. Heeft u de boete al betaald aan de politie? Stuur dan een kopie van het proces verbaal van de politie mee.

stuur uw bezwaarschrift Door rood rijden niet naar het CJIB, maar naar het CVOM.

Uw bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de verzenddatum van de boete sturen naar:

Parket CVOM
Unit Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Lees meer over in beroep gaan tegen een verkeersboete op de site van het CJIB.

Online foto van uw overtreding bekijken

Als er op de brief van uw bekeuring van het CJIB een letter “M” staat, dan kunt u in het Digitaal Loket de foto van de overtreding bekijken en andere documenten, zoals een ijkrapport en het certificaat van de opsporingsambtenaar. Ook staat in het loket een overzicht van uw verkeersboetes.
De letter “O” op een bekeuring van het CJIB betekent dat u de documenten die bij uw overtreding horen ook zonder DigiD op de site van het CJIB kunt bekijken.

Boete voor door oranje rijden?

Wist u dat u ook een bekeuring voor door rood kunt krijgen wanneer u door oranje rijdt? Dit is het geval wanneer u nog had kunnen stoppen voor het stoplicht zonder dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Binnen de bebouwde kom is het vrijwel altijd mogelijk om nog te stoppen als het stoplicht oranje wordt. Rijdt u dan door oranje, dan kan een agent u hiervoor een bekeuring door rood rijden geven.

Door rood rijden bij een spoorwegovergang of brug is ook strafbaar

Ook bij een spoorwegovergang of brug staan vaak stoplichten. Hiervoor kunt u eveneens een verkeersboete voor door rood licht rijden krijgen. De hoogte van de bekeuring kan oplopen indien u ook te hard reed toen u door rood reed.