Voorbeeldbrief geld terug vertraging vliegtuig

Succesvol geld terug vragen bij vertraging van uw vlucht. Gebruik de voorbeeldbrief geld terug bij vertraging vliegtuig. Claim uw compensatie.

Vliegtickets bezwaar

U heeft een behoorlijke vertraging opgelopen toen u ging vliegen. Erg vervelend, maar u heeft bij grote vertraging gelukkig recht op een vergoeding. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om u een compensatie voor het ongemak te geven, waarvoor zij zich wettelijk moeten houden aan de bedragen die door de EU zijn vastgesteld. Als u recht heeft op geld terug bij vertraging, dan vindt u hieronder een voorbeeldbrief voor geld terug bij vertraging vlucht. Uw claim dient u in bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Als u vertraging heeft die minder dan 3 uur is, dan heeft u recht op verzorging gedurende het oponthoud. Indien uw vertraging langer is dan drie uur heeft u recht op een schadevergoeding. Voor deze schadevergoeding bij vertraging vindt u hieronder een voorbeeldbrief. Aan de hand van het aantal uren en uw vliegafstand kunt u de hoogte bepalen van de te claimen schadevergoeding bij vertraagde vlucht.

Schadevergoeding bij vertraging vlucht, welk bedrag?

De hoogte van de compensatie bij vertraging wordt bepaald aan de hand van de vliegafstand van de oorspronkelijke vlucht en het verschil in aankomsttijd van de vlucht (of vervangende vlucht).

Geld terug bij vertraging vlucht binnen de EU
€250 schadevergoeding bij een vertraagde vlucht tot 1.500 km
€400 schadevergoeding bij een vertraagde vlucht van meer dan 1.500 km

Geld terug bij vertraging vlucht buiten de EU
€250 schadevergoeding bij een vertraagde vlucht tot 1.500 km
€400 schadevergoeding bij een vertraagde vlucht van 1.500 km tot en met 3.500 km
€600 schadevergoeding bij een vertraagde vlucht van meer dan 3.500 km

Als de vertraging zo lang wordt dat uw verblijf met een of meerdere nachten verlengd moet worden, dan is de luchtvaartmaatschappij ook verplicht om een hotel te verzorgen, inclusief het vervoer van en naar de luchthaven vanaf dit hotel.

De Europese Verordening 261/2004 is sinds 2005 is van kracht, die u in veel gevallen recht op een vergoeding geeft bij overboeking, annulering of langdurige vertraging van uw vlucht. Heeft u recht op een schadevergoeding? Dan kunt u de luchtvaartmaatschappij een brief sturen, waarvoor u hieronder een voorbeeld vindt. Het is belangrijk om altijd alle vliegtickets, bonnen en ander bewijsmateriaal te bewaren en kopieën hiervan eventueel mee te sturen met uw brief.

Download gratis voorbeeldbrief geld terug bij vertraging vliegtuig

Liever de voorbeeldbrief geld terug bij vertraagde vlucht downloaden?


Download de voorbeeldbrief compensatie vertraagde vlucht in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief geld terug bij vertraging vliegtuig

[Uw naam]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode] [Woonplaats]
[Uw telefoonnummer (optioneel)]
[Uw e-mailadres (optioneel)]

[Plaats], [Datum]

[Naam luchtvaartmaatschappij]
[Straatnaam en huisnummer / Postbus]
[Postcode] [Plaats]
[Land]

Betreft: Claim compensatie vertraging vlucht [Uw vluchtnummer hier]

Geachte heer/mevrouw,

Via uw luchtvaartmaatschappij heb ik een vlucht naar [Bestemming] geboekt, met als vertrekdatum [Datum invullen]. Deze vlucht met vluchtnummer [Vluchtnummer hier] en oorspronkelijke vertrektijd [Tijd van het geplande vertrek, zoals vermeld op uw ticket invullen] is met aanzienlijke vertraging vertrokken.

De vlucht is uiteindelijk pas vertrokken om [Vertrektijd invullen], een vertraging van [Aantal uur] uur en [Aantal minuten] minuten. Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen deze vertraging.

Conform de bepalingen in de EG verordening 261/2004 claim ik een schadevergoeding van € [Vul het bedrag in waar u recht op heeft].

Naast de hierboven genoemde compensatie voor vertraging heb ik schade opgelopen: [Licht toe, bijvoorbeeld kosten voor niet genoten verhuur auto of overnachting ter plaatsen, minder lange vakantie]. Ik verzoek u daarom om alle door mij extra gemaakte kosten te vergoeden. In totaal bedragen deze kosten € [Vul bedrag in]. Bijgesloten bij deze brief als bijlage de bewijsstukken hiervoor.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen een termijn van twee weken schriftelijk te reageren op deze brief.

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Uw naam]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Vergeet ook niet om bewijsmiddelen mee te sturen, zoals een kopie van uw vliegticket en een specificatie van de door u extra gemaakte kosten.

stuur uw bezwaarschrift naar de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Uw compensatie claim voor vertraging van uw vlucht kan verjaren. Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk na terugkomst uw claim in te dienen. De meeste luchtvaartmaatschappijen hanteren desondanks een verjaringstermijn van twee jaar.

Claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij

Elke luchtvaartmaatschappij heeft een eigen procedure voor de afhandeling van claims bij vertraging. Informeer bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. U kunt gebruik maken van een speciaal klachtenformulier, maar ook zelf een claim per brief indienen. Gebruik hiervoor de bovenstaande voorbeeldbrief geld terug bij vertraging.

Klacht over luchtvaartmaatschappij?

Als u een klacht heeft over een bepaalde luchtvaartmaatschappij en u krijgt geen reactie of geen bevredigende oplossing voor uw klacht? Dan kunt u uw klacht of claim ook melden bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De inspectie houdt toezicht op de juiste toepassing van de Europese regels.