Voorbeeldbrief abonnement Telegraaf opzeggen

Zeg uw abonnement op De Telegraaf eenvoudig op met de voorbeeldbrief Telegraaf opzeggen.

voorbeeldbrief telegraaf opzeggen

Met deze voorbeeldbrief abonnement Telegraaf opzeggen kunt u eenvoudig uw abonnement bij De Telegraaf opzeggen. Het afsluiten van een abonnement op de Telegraaf gaat vaak erg gemakkelijk, waarbij vervolgens sprake is van automatische incasso. Hierdoor wordt na een jaar uw krantenabonnement weer stilzwijgend verlengd. Met deze voorbeeldbrief abonnement Telegraaf opzeggen zorgt u ervoor dat uw abonnement op De Telegraaf beëindigd wordt en voldoet u aan alle eisen en punten die in een opzegbrief voor de Telegraaf genoemd moeten worden.

De Telegraaf: een van de grootste kranten van Nederland

De Telegraaf is de grootste dagelijkse krant van Nederland met een oplage van ongeveer 380.000 exemplaren per dag (peil 2017). De Telegraaf verschijnt zes dagen per week en bestaat al sinds 1893. Net zoals veel andere papieren kranten heeft De Telegraaf te maken met een sterk dalende oplage, wat vooral aan de opkomst van internet te wijten is. Mensen nemen minder de tijd om een krant te lezen of stappen over naar de digitale Telegraaf, waarvan het aantal abonnees stijgende is. Wilt u ook uw abonnement op De Telegraaf opzeggen of de digitale Telegraaf stoppen?

Download gratis voorbeeldbrief abonnement Telegraaf opzeggen

Liever de voorbeeldbrief abonnement opzeggen downloaden?Download de voorbeeldbrief abonnement Telegraaf opzeggen in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld brief abonnement Telegraaf opzeggen

[Uw naam]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode en woonplaats]
De Telegraaf
t.a.v. Abonneeservice
Postbus 376
1000 EB Amsterdam
Betreft: opzeggen abonnement Telegraaf

Dagtekening: [Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze opzegbrief wil ik mijn abonnement op De Telegraaf per [datum of direct] beëindigen. Mijn gegevens:

[Uw naam en achternaam]
[Straat + huisnummer]
[Postcode + Woonplaats]

Indien de door mij gewenste opzegdatum vanwege een lopend contract nog niet mogelijk is, verzoek ik u mijn abonnement per de eerst mogelijke datum te beëindigen. De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt eveneens per diezelfde datum te vervallen.

Uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging zie ik graag tegemoet. U kunt de bevestiging per post naar het bovenstaande adres sturen, of per e-mail naar [Uw e-mailadres]

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening (belangrijk!)]

[Uw naam]

De Telegraaf online opzeggen

TMG Landelijke Media B.V. heeft een internetsite opgericht waarop u online uw abonnementsgegevens kunt inzien en wijzigen. Het is mogelijk om via https://www.mijnmedia.nl/ een abonnement op de Telegraaf op te zeggen. Ook de digitale Telegraaf opzeggen kan via de site van Mijn Media. Heeft u daar nog geen account, of wilt u liever direct een opzegbrief naar De Telegraaf versturen, maak dan gebruik van de handige opzegbrief Telegraaf hierboven. Wanneer u uw abonnement op de Telegraaf online opzeggen wilt, dan heeft u een online account nodig, waarmee u een opzegformulier downloadt en de opzegging via internet verstuurt.

Tip: stuur meteen een opzegbrief Telegraaf met opzegdatum als u een abonnement op deze krant afsluit, om automatisch verlengen te voorkomen

Tips voor automatisch opzeggen abonnement

Om te voorkomen dat uw abonnement op de Telegraaf onnodig doorloopt, is het handig om al bij het afsluiten van het abonnement op de Telegraaf te weten wanneer de opzegtermijn verstrijkt. Op deze manier weet u beter waar u aan toe bent. Lees de abonnementsvoorwaarden op De Telegraaf goed door. Als u eenmaal een abonnement heeft en u wilt niet dat uw abonnement automatisch verlengd wordt, dan is het aan te raden om uw abonnement al bij het afsluiten ervan direct op te zeggen en daarbij een opzegdatum in de toekomst te vermelden. Een abonnement op de telegraaf kunt u het beste schriftelijk opzeggen. Daarvoor kunt u de bovenstaande voorbeeldbrief abonnement Telegraaf beëindigen gebruiken.

Adres opzeggen Telegraaf en procedure

Als u uw abonnement op De Telegraaf wilt opzeggen, dan dient u dat minimaal één maand voor afloop van de abonnementsperiode te doen. De opzegtermijn van de Telegraaf is namelijk één maand. Als uw brief met het verzoek tot opzegging ontvangen is, zal De Telegraaf u een schriftelijke bevestiging sturen. Ook kunt u telefonisch opzeggen via de Abonneeservice die tijdens kantooruren te bereiken is op telefoonnummer 088-8248201.

Uw opzegbrief Telegraaf stuurt u naar:

Telegraaf Abonneeservice
Postbus 376
1000 EB Amsterdam

Opzeggen via de opzegbrief Telegraaf heeft een verwerkingstijd van gemiddeld twee weken.