Voorbeeldbrief abonnement AD opzeggen

Zeg uw abonnement op het AD eenvoudig op met de voorbeeldbrief Algemeen Dagblad opzeggen.

voorbeeldbrief ad opzeggen

Met deze voorbeeldbrief abonnement AD opzeggen kunt u gemakkelijk uw abonnement op het Algemeen Dagblad opzeggen. Het afsluiten van een abonnement op het Algemeen Dagblad gaat vaak erg gemakkelijk, waarbij vervolgens sprake is van automatische incasso. Hierdoor wordt na een jaar uw krantenabonnement weer stilzwijgend verlengd. Met deze voorbeeldbrief abonnement AD opzeggen zorgt u ervoor dat uw abonnement op het Algemeen Dagblad beëindigd wordt en voldoet u aan alle eisen en punten die in een opzegbrief voor het Algemeen Dagblad genoemd moeten worden.

Algemeen Dagblad: een van de grote kranten in Nederland

Het Algemeen Dagblad (AD) is een Nederlandse landelijke krant en na De Telegraaf de grootste betaalde krant van Nederland. Het AD verschijnt op tabloidformaat en de hoofdredactie zetelt in Rotterdam. Onder het AD vallen maar liefst 57 voormalige regionale kranten, die als editie van het Algemeen Dagblad verschijnen. Het Algemeen Dagblad werd opgericht in 1946. Net zoals veel andere papieren kranten heeft Algemeen Dagblad te maken met een sterk dalende oplage, wat vooral aan de opkomst van internet te wijten is. Mensen nemen minder de tijd om een krant te lezen of stappen over naar de digitale AD, waarvan het aantal abonnees stijgende is. Wilt u ook uw abonnement op Algemeen Dagblad opzeggen of de digitale AD stoppen?

Download gratis voorbeeldbrief abonnement AD opzeggen

Liever de voorbeeldbrief abonnement opzeggen downloaden?Download de voorbeeldbrief abonnement AD opzeggen in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld brief abonnement AD opzeggen

[Uw naam]
[Uw straatnaam en huisnummer]
[Uw postcode en woonplaats]
Algemeen Dagblad
t.a.v. Klantenservice
Postbus 8984
3009 XD Rotterdam
Betreft: opzeggen abonnement AD

Dagtekening: [Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze opzegbrief wil ik mijn abonnement op het Algemeen Dagblad per [datum of direct] beëindigen. Mijn gegevens:

[Uw naam en achternaam]
[Straat + huisnummer]
[Postcode + Woonplaats]

Indien de door mij gewenste opzegdatum vanwege een lopend contract nog niet mogelijk is, verzoek ik u mijn abonnement per de eerst mogelijke datum te beëindigen. De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt eveneens per diezelfde datum te vervallen.

Uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging zie ik graag tegemoet. U kunt de bevestiging per post naar het bovenstaande adres sturen, of per e-mail naar [Uw e-mailadres]

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening (belangrijk!)]

[Uw naam]

Algemeen Dagblad online opzeggen

Het AD heeft een online portal waarop u al uw abonnementsgegevens kunt bijhouden, zoals een klacht over de bezorging, vakantieservice en opzeggen van het abonnement op het AD. Ga hiervoor naar https://www.ad.nl/service/mijn-abonnement. U heeft hiervoor wel een persoonlijk account nodig.

Uw opzegging AD wordt binnen 5 werkdagen verwerkt en u ontvangt een bevestiging via e-mail of per post binnen 10 werkdagen.

Tips voor automatisch opzeggen abonnement

Om te voorkomen dat uw abonnement op Algemeen Dagblad onnodig doorloopt, is het handig om al bij het afsluiten van het abonnement op Algemeen Dagblad te weten wanneer de opzegtermijn verstrijkt. Op deze manier weet u beter waar u aan toe bent. Lees de abonnementsvoorwaarden op Algemeen Dagblad goed door. Als u eenmaal een abonnement heeft en u wilt niet dat uw abonnement automatisch verlengd wordt, dan is het aan te raden om uw abonnement al bij het afsluiten ervan direct op te zeggen en daarbij een opzegdatum in de toekomst te vermelden. Een abonnement op Algemeen Dagblad kunt u het beste schriftelijk opzeggen. Daarvoor kunt u de bovenstaande voorbeeldbrief abonnement AD beëindigen gebruiken.

Adres opzeggen AD en procedure

Als u uw abonnement op Algemeen Dagblad wilt opzeggen, dan dient u dat minimaal één maand voor afloop van de abonnementsperiode te doen (zie de abonnementsvoorwaarden, artikel 9). Uw abonnement wordt aan het eind van de abonnements- of actieperiode omgezet of stopgezet. Als u uw abonnement op het Algemeen Dagblad opzegt, dan krijgt u hiervan altijd binnen vijf tot tien werkdagen een schriftelijke bevestiging via e-mail of per post.
Het is ook mogelijk om uw abonnement op het AD telefonisch op te zeggen, via telefoonnummer 088-0505050. De AD Klantenservice is tijdens kantooruren bereikbaar.

Telefonisch AD opzeggen? Let op, want een klantenservicemedewerker zal proberen u over te halen alsnog abonnee te blijven.

Het verdient daarom de aanbeveling om uw opzegging op het Algemeen Dagblad per opzegbrief te versturen.